Information in Germany: Tel.:+49 (0)9473 951 550

Zgłoszenie na kurs hiszpańskiego w Hiszpani

Po zaksięgowniu wpłaty na naszym koncie otrzymają Państwo końcowe potwierdzenie z dalszymi informacjami odnośnie Państwa przybycia, kursu, zakwaterowania oraz inne. Resztę kwoty wpłacą Państwo bezpośrednio po przybyciu do Barcelony.

Warunki uczestnictwa

Państwa dane osobowe:

Nazwisko
Imię
Ulica
Kod pocztowy, miejscowość
Państwo
Tel.
Fax
E-Mail
Data urodzenia
Zawód
Dane dotyczace Państwa kursu:

Zamawiam kurs:

Standard course 15

Intensive course 30 (German Bildungsurlaub) für Bundesland

Combi course 15+5

One-to-one 8
One-to-one 16
One-to-one 24
One-to-one 32

Additional course: Conversation

*UE= jednostka lekcyjna 60 minut

Początek kursu Koniec kursu
Okres/Tydzień
Znajomość hiszpańskiego

Początkujący (bez żadnych znajomości)

A1 (Elemental1) A2 (Elemental 2)

B1 (Intermedio 1) B2 (Intermedio 2)

C1 (Avanzado)

Gdzie uczyłeś się dotychczas hiszpańskiego?
Jak długo?
Z jakiej książki?
Zakwaterowanie   none
    shared flat
    host family
 Wpłata Zaliczkę w wysokości 100 €

przekażę na konto w Barcelonie
Metrocultura
Rachunek: METROCULTURA
Banco de Sabadell
IBAN: ES 74 0081 0114 49 0001009401
BIC:   BSABESBB
Wiadomość
prosimy w pisac w jezyku niemieckim lub angielskim
Warunki uczestnictwa przeczytałem i akceptuję je.

Warunki uczestnictwa
 • Zgłoszenie: Przy zapisie na kurs proszę zrobić przelew pienieżny na zaliczkę w kwocie 100 € bezpośrednio na nasze konto.
 • Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego i przesłanie e-mailem potwierdzenia wpłaty na nasze konto.
 • Potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane drogą e-mailową przez szkołę. W przeciągu 1-2 tygodni przed rozpoczęciem kursu w ten sam sposób zostaną przsłane: potwierdzenie oraz adres zakwaterowania.
 • Pozostałą część kwoty należy niezwłocznie uregulować w przeciągu pierwszych dwóch dni od rozpoczęcia kursu.
 • W przypadku Państwa rezygnacji z kursu Metrocultura zastrzega sobie prawo do zatrzymania zaliczki w kwocie 100 Euro.
 • Metrocultura nie zwraca żadnych kosztów kursu wynikających z następujących przyczyn: późniejszego rozpoczęcia kursu, nieobecności na lekcjach lub przerwania nauki przed końcem kursu.
 • W przypadku kiedy uczeń z przyczyn prywatnych opuści miejsce zakwaterowania, koszty wynikające z wniesionej opłaty za pobyt nie zostaną zwrócone. W przypadku dokonania przez ucznia jakichkolwiek szkód w zajmowanym mieszkaniu (np.: zagubienie klucza), koszty za reperacje/rekompensaty ponosi uczeń z własnej kieszeni.
 • f the number of students per class is less than 2, the school has the right to reduce the number of class hours to half the total (because this is basically like private lessons) until the class has again a minimum of 2 students.
 • Minimalny wiek dla uczestników wynosi 18 lat.
 • Ustawowo ustanowione dni wolne od pracy oraz święta nie będą odpracowane jak również nie ma za nie zwrotów pieniężnych.
 • Nasze ubezpieczenie nie pokrywa szkód odniesionych poza terenem szkoły.
 • Byli uczestnicy kursów Metrocultura Barcelona nie muszą ponosić kosztów związanych z opłatami za wpisowe.
Datenschutzerklärung